top of page

Kalite & Çevre

Kalite Politikamız

Kaliteyi bir bütün olarak görüp, tüm süreçlerde Kaliteli bir hizmet anlayışını ortaya koyarak, kaliteli ürün, hızlı hizmet, sürekli müşteri memnuniyeti ve güvenli çalışma ortamı yaratmak varoluş amacını ortaya koymaktadır.

 • Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedeflerini müşteri şartlarına uygun olarak belirlenmesi, duyurulması ve gelişime açık alanlarının tespit edilmesi, verimliliğin artırılması için düzenli olarak gözden geçirme, raporlama ve sürekli iyileştirme

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi

 • Sürekli gelişim yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, yeni teknolojilerin, kalite tekniklerinin araştırıp uygulanması

 • Kaynaklarımızı tam ve etkin kullanarak verimliliğimizin arttırılması,

 • En kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler tasarlayıp üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliğin sağlanması

 • Tedarikçilerimizle açıklık ve güvenirlilik temelleri üzerinde çalışılması.

 • Personelimizin eğitilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin sürekliliğinin sağlanılması.

 • Satış gelirlerimizi, işgücü verimliliklerimizi ve kazancımızı arttırarak yeni istihdam alanlarının yaratılması

Çevre Politikası

Firmamız ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretir.

 • Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışmak,

 • Atıkları minimuma indirmek ve kaynağında azaltmak, enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,

 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yürütülen çevreci projelere katılmak ve katkıda bulunmak,

 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlarımıza, çevremize, ülkemize ve dünyaya yaymak,

 • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacı ile tüm üretim safhalarında doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek,

 • Uygun üretim, temiz işletme, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak,

 • Eğitimler ile çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluklar kazandırmak,

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularını da yerine getirmek sureti ile çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek,

 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,

 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.

bottom of page